SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
CẦN TRẢ LẠI CHÂN LÝ KHOA HỌC CHO KẾT LUẬN NGUYÊN NHÂN SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Xem chi tiết
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Ngày 26 – 27/9/2017 tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì  Hội nghị Diên hồng về Phát triển bền vững vùng ĐBSCL
Xem chi tiết
TIN VUI ĐẾN TỪ HỘI KH&KT THỦY LỢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GIẤY MỜI HỌP CỦA GS.TS LÊ MẠNH HÙNG, CHỦ TỊCH HỘI KH&KT THỦY LỢI TP. HỒ CHÍ MINH
Xem chi tiết
DỰ ÁN THỦY LỢI CỐNG ĐẬP CÁI LỚN - CÁI BÉ LÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
DỰ ÁN THỦY LỢI CỐNG ĐẬP CÁI LỚN - CÁI BÉ LÀ PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
Xem chi tiết
THƯ GỬI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DỰ ÁN CỐNG ĐẬP CÁI LỚN - CÁI BÉ
VỀ DỰ ÁN THỦY LỢI CỐNG ĐẬP CÁI LỚN - CÁI BÉ LÀ PHẢN KHOA HỌC VÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
Xem chi tiết
SỰ GIA TĂNG HẠN, MẶN VÀ NGẬP ÚNG TẠI ĐBSCL LÀ DO BỘ NN-PTNT GÂY RA
SỰ GIA TĂNG HẠN, MẶN VÀ NGẬP ÚNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LÀ DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GÂY RA
Xem chi tiết
BỐN LÝ DO KHÔNG NÊN ÁP DỤNG KINH NGHIỆM ĐÊ BIỂN HÀ LAN VÀO VIỆT NAM
BỐN LÝ DO KHIẾN VIỆC ÁP DỤNG KINH NGHIỆM ĐÊ BIỂN HÀ LAN VÀO VIỆT NAM LÀ KHÔNG KHOA HỌC VÀ LÃNG PHÍ
Xem chi tiết
THƯ NGỎ LẦN HAI GỬI BAN VẬN ĐỘNG LẤY CHỮ KÝ CHO KIẾN NGHỊ
THƯ NGỎ LẦN HAI GỬI BAN VẬN ĐỘNG LẤY CHỮ KÝ CHO KIẾN NGHỊ “HÃY CỨU LẤY ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”
Xem chi tiết
NHỮNG LỖI SAI CƠ BẢN CỦA BẢN KIẾN NGHỊ CỨU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
NHỮNG LỖI SAI CƠ BẢN CỦA BẢN KIẾN NGHỊ “HÃY CỨU LẤY ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”
Xem chi tiết
XIN CÁC NHÀ KHOA HỌC THỦY LỢI KHIÊM TỐN VÀ CẦU THỊ
XIN CÁC NHÀ KHOA HỌC THỦY LỢI KHIÊM TỐN VÀ CẦU THỊ ĐỂ ĐẤT NƯỚC ĐƯỢC NHỜ
Xem chi tiết