CHÍNH SÁCH XĂNG E5 RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
03/11/2017
CHÍNH SÁCH XĂNG E5 GIA TĂNG HỦY HOẠI RỪNG, LŨ QUÉT BÙN ĐẤT CHO MIỀN XUÔI, GÂY THIỆT HẠI NẶNG VỀ KINH TẾ
Xem chi tiết
THƯ GỬI TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
03/11/2017
về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 là rất có hại cho đất nước
Xem chi tiết
VỀ QUI HOẠCH ĐIỆN LỰC VII ĐIỀU CHỈNH
03/11/2017
QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA CHO GIAI ĐOẠN 2011-2020, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030 LÀ RẤT CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
Xem chi tiết
10 LÝ DO CƠ BẢN CỦA HIỆP HỘI NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
03/11/2017
ĐỂ BẢO VỆ VAI TRÒ TRỤ CỘT CỦA NHIỆT ĐIỆN THAN
Xem chi tiết
NGHỊCH LÝ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
03/11/2017
KHOA HỌC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH?
Xem chi tiết
TRUNG QUỐC ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TOÀN CẦU
03/11/2017
TỔNG QUAN NĂM 2017, TRUNG QUỐC TIẾP TỤC THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TOÀN CẦU
Xem chi tiết
VIỆT NAM CHỌN MÔ HÌNH ĐIỆN LỰC THẬP KỶ 60 CHO TƯƠNG LAI
03/11/2017
QUYẾT ĐỊNH 428/2016/QĐ-TTg, NGÀY 18/3/2016 SẼ ĐƯA ĐIỆN LỰC VIỆT NAM TRỞ VỀ THỜI KỲ “ĐỒ ĐÁ” SO VỚI THẾ GIỚI
Xem chi tiết
TIN VUI CHO ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ ĐIỆN GIÓ
03/11/2017
ĐẾN NĂM 2040 TỔNG ĐẦU TƯ TOÀN CẦU CHO LĨNH VỰC LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG SẼ LÀ 1.200 TỶ USD, TỔNG CÔNG SUẤT LÀ 942 GW VỚI TỔNG DUNG LƯỢNG 2.857 GWh
Xem chi tiết
TIN VUI CHO ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ ĐIỆN GIÓ
ĐẾN NĂM 2040 TỔNG ĐẦU TƯ TOÀN CẦU CHO LĨNH VỰC LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG SẼ LÀ 1.200 TỶ USD, TỔNG CÔNG SUẤT LÀ 942 GW VỚI TỔNG DUNG LƯỢNG 2.857 GWh
THƯ GỬI TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG
SẼ LÀ CÓ TỘI, NẾU BỘ KH&CN VẪN CỐ TÌNH BẮT NHÂN DÂN CẢ NƯỚC PHẢI NGHE SAI, HIỂU SAI VÀ NÓI SAI VỀ NGUYÊN NHÂN CÁ CHẾT