ĐIỆN VÀ NĂNG LƯỢNG >VỀ CHÍNH SÁCH XĂNG E5 LÀ PHẢN KHOA HỌC VÀ CÓ HẠI CHO ĐẤT NƯỚC
Ngày đăng: 28-11-2019 - 23:37:21

Hà Nội ngày 28/11/2019

Kính gửi:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Bộ trưởng Bộ Công thương

 

(V(V Về chính sách xăng E5 là phản khoa học và rất có hại cho đất nước)

 

Tôi tên là Nguyễn Đức Thắng, cán bộ Nhà nước về hưu năm 2008, có quá trình công tác, khởi đầu tại Viện Kỹ thuật quân sự, tiếp đến là Viện Khoa học Việt Nam và cuối cùng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tôi xin chân thành cám ơn Bộ trưởng Bộ Công thương đã chỉ đạo Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ có công thư số 8994/BCT-KHCN ngày 26/11/2019 trả lời những kiến nghị của tôi ngày 10/9/2019 về chính sách xăng E5 là phản khoa học và rất có hại cho đất nước. Tại bài viết tôi đã liệt kê tất cả 76 Thực tế/Sự thật (TT/ST) để chứng minh cho 7 quan điểm/hệ lụy dưới đây:

 

 1. Chính sách xăng E5 hủy hoại rừng và đa dạng sinh học.
 2. Chính sách xăng E5 làm suy thoái đất, gia tăng lũ quét bùn đất đỏ xuống vùng xuôi.
 3. Chính sách xăng E5 là không hiệu quả, thua lỗ nặng về kinh tế, đẩy cho nhiều triệu người tiêu dùng gánh chịu.
 4. Xăng E5 gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn so với xăng truyền thống (RON 92, hay RON 95).
 5. Xăng E5 gia tăng phát thải khí CO2, gia tăng biến đổi khí hậu so với xăng truyền thống.
 6. Bộ Công thương là tác giả của Luật cạnh tranh nhưng đã vi phạm Luật, xem nhẹ nhiều Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Phát triển bền vững đất nước.
 7. Tuyên truyền sai về bản chất khoa học của xăng E5, làm cho nhân dân và các lãnh đạo của đất nước phải nghe sai, hiểu sai và nói sai về xăng E5.

 

Tại công thư số 8994/BCT-KHCN  là những ý kiến trả lời của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, gồm 6 mục  chính sau:

 

 1. Về mục tiêu của Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định 53/2012/QĐ-TTg.
 2. Ý nghĩa sử dụng nhiên liệu sinh học đối với môi trường và khả năng tác động đến động cơ
 3. Về cây nguyên liệu sắn
 4. Tình hình sản xuất kinh doanh etanol nhiên liệu. Gồm hai mục  nhỏ sau:
  • Tình hình sản xuất etanol nhiên liệu
  • Về chính sách giá của E5 và E100
 5. Về việc phát triển các thế hệ nhiên liệu mới
 6. Về ý kiến cho rằng việc thay thế xăng khoáng RON92 bằng xăng sinh học E5 RON92 liên quan đến các nhà máy nhiên liệu sinh học phải dừng sản xuất, thua lỗ lớn.

 

Tôi đã nghiên cứu kỹ toàn văn 6 mục trả lời nói trên. Cách trả lời đã không đi vào cụ thể, bám theo 7 quan điểm của tôi để phân tích đúng/sai. Ngoài ra tôi đã liệt kê 76 Thực tế/Sự thật để chứng minh, bảo vệ cho 7 quan điểm của mình.  Nhưng thư trả lời của Vụ trưởng không chỉ ra được cụ thể TT/ST nào sai và vì sao lại sai. Như vậy, tôi có thể hiểu là toàn bộ 76 TT/ST do tôi nêu ra là đúng hết. Giả sử Vụ trưởng có thể chỉ ra được 16 TT/ST là sai, kèm theo những phân tích cụ thể, còn lại 60 TT/ST là đúng. Điều đó có nghĩa là chính sách xăng E5 mà Bộ Công thương đang triển khai là sai, có hại cho đất nước và cần phải được xem xét, điều chỉnh.

 

Ví dụ, nếu Vụ trưởng cho rằng quan điểm 1) của tôi “Chính sách xăng E5 hủy hoại rừng và đa dạng sinh học” là không đúng, xin hãy đưa ra những lập luận khoa học, thực tế/sự thực để phản biện. Vụ đã liệt kê, trích dẫn những điều tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để bảo vệ cho quan điểm của Vụ. Theo tôi, những mục tiêu nêu tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định 53/2012/QĐ-TTg không thể là căn cứ khoa học để bảo vệ cho chính sách xăng E5. Những mục tiêu tại hai Quyết định này là những ý muốn chủ quan, của các chuyên viên, cán bộ soạn thảo quyết định, mặc dù đã trải qua  một số các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đóng góp ý kiến. Khi Quyết định của Thủ tướng không dựa trên những căn cứ khoa học, nhu cầu thực tế khách quan sẽ không có lợi cho đất nước, do vậy cần phải sửa, điều chỉnh. Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg và Quyết định 53/2012/QĐ-TTg chính xác là những văn bản, căn cứ pháp lý, nhưng không nhất thiết phải là căn cứ khoa học. Mọi quyết định của Thủ tướng đều là sản phẩm chủ quan của người soạn thảo. Do vậy, nó có thể đúng, có thể sai gây ra những hậu quả không mong muốn. Khi đã có những kiến nghị, phát hiện ra  những điểm sai, những tác động xấu không có lợi cho đất nước, bắt buộc chúng ta phải xem xét, nghiên cứu và bàn bạc kỹ trên cơ sở thực sự khách quan và khoa học.

 

Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể, ngày 06/7/2018 tôi đã có thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương và lãnh đạo các Bộ, ngành kèm bài viết Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 là phản khoa học và rất có hại cho đất nước” (được phê duyệt tại Quyết định số 428/2016/QĐ-TTg, ngày 18/3/2016). Bản Quy hoạch này đã lấy mô hình điện lực thập kỷ 60, dựa vào nhiệt điện than là trụ cột, độc quyền, tập trung cho mô hình điện trong tương lai cho Việt Nam. Ngày 14/8/2018, tôi được mời đến của Cục Điện lực và NLTT, theo thư mời là “để trao đổi, tranh luận trực tiếp về các thông tin, số liệu, bằng chứng khoa học và các kiểm chứng thực tế” mà tôi đã nêu trong bài viết. Cục Điện lực và NLTT đã mời các đại diện có thẩm quyền, các chuyên gia, nhà quản lý của Cục Điện lực và NLTT và các đơn vị liên quan tham dự. Kết quả là ngày 25/8/2018 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh có thư gửi cho tôi, trong thư ghi rõ “những kiến nghị của Ông sẽ được ghi nhận để nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ trong quá trình xây dựng và phê duyệt Tổng sơ đồ phát triển Điện lực quốc gia giai đoạn tiếp theo (TSĐ8)”.  Ngày 6/11/2019 trong phiên họp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng đã thừa nhận là Quy hoạch Điện lực được phê duyệt năm 2016 đã bị phá vỡ, do không lường được sự phát triển bùng nổ của điện mặt trời. Ngoài ra tôi cũng được biết là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo Bộ Công thương “không được tiếp tục làm nhiệt điện than”.

 

Tại thư Vụ trưởng trả lời tôi có 1 lỗi cơ bản (vì liên quan đến định  nghĩa về xăng E5), mắc đi mắc lại hơn 30 lần. Đó là cụm từ “xăng sinh học E5, E10” được sử dụng 33 lần. Lỗi này tôi đã phân tích tại TT/ST 59 đến TT/ST62 trong  bài viết của tôi. Cán bộ nghiên cứu bài viết đã đọc lướt, nên đã không hiểu. Tôi đã khẳng định là Thế giới không đâu gọi là “xăng sinh học E5, E10” (bio-gasoline E5, E10). Thế giới chỉ gọi là xăng E5, E10 mà thôi (gasoline E5, E10). Vì sao? Vì xăng E5 được định nghĩa là 5% cồn ethanol siêu tinh khiết trộn vào với 95% xăng khoáng, xăng thường (RON92 hoặc RON95). Vì lượng cồn etanol là rất, rất nhỏ so với xăng khoáng RON92, do vậy xăng E5 về bản chất hóa học, lý học vẫn là xăng khoáng RON92, không thể là xăng sinh học được. Mọi tính chất hóa học và lý học của xăng E5, E10 đều thuộc về xăng thường RON92. Ngoài ra, một số chuyên gia xăng dầu Việt Nam còn coi xăng E5 là RENEWABLE (tái tạo) là sai, vì trong xăng E5 chỉ có 5% là bio-ethanol, renewable mà thôi. Còn 95% của nó là non-renewable, là xăng khoáng, nhiên liệu hóa thạch (fossil fuel). Do vậy gọi xăng E5 là xăng sinh học, tái tạo là rất sai về bản chất khoa học. Tại thời điểm tôi phát hiện ra điều này, lên mạng Google các cụm từ liên quan tôi được kết quả hiện thị và thời gian tìm kiếm như bảng dưới đây:

 

gasoline

116.000.000 kết quả (0,53 giây)

biogasoline E5

85 kết quả (0,25 giây), phần lớn là từ Việt Nam.

 

Tóm lại, Thế giới không đâu gọi là xăng sinh học E5, E10, duy nhất Việt Nam đã gọi sai bản chất của xăng E5, E10, sai với định nghĩa của xăng E5, E10. Xăng E5, E10 luôn là xăng khoáng, xăng thường. Bộ Công thương đã bắt nhân dân cả nước phải nghe sai, nói sai và hiểu sai về bản chất xăng E5.

 

Ngoại trừ nước Mỹ và Brazil, hai cường quốc sản xuất và xuất khẩu cồn bio-ethanol (ethanol sinh học) lớn nhất Thế giới đáp ứng được những tiêu chí của Phát triển bền vững (của Ủy ban Năng lượng EU) và rẻ nhất Thế giới. Hầu hết các nước còn lại sản xuất bio-ethanol lượng không nhiều, trong đó có Việt Nam, đều không đáp ứng được tiêu chí Phát triển bền vững, với giá thành đều đắt hơn xăng khoáng.

 

Để các nước đang phát triển khỏi nhầm lẫn, mê muội với bio-fuel (nhiên liệu sinh học), trong đó có bio-ethanol, coi mọi nhiên liệu sinh học đều là tốt, là phát triển xanh, tăng trưởng sạch, đáp ứng các tiêu chí của Phát triển bền vững, Tổ chức Global Bioenergy Partnership (GBEP), đã tiến hành biên tập tài liệu The Global Bioenergy Partnership Sustainability Indicators for Bioenergy để hướng dẫn các Chính phủ, các doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học theo hướng PTBV.  Ngay tại phần kết của trang MỞ ĐẦU có một lời khuyên của Ban biên tập, nguyên văn như sau:

 

“If not sustainably produced, bioenergy can place extra pressure on biodiversity, scarce water resources and food security. If land use is not well planned and enforced, increased deforestation, loss of peatlands and land degradation can occur and lead to an overall negative impact on climate change”. “Nếu một nhiên liệu sinh học không được sản xuất theo cách bền vững, thì chính nó sẽ gia tăng sức ép lên đa dạng sinh học, các nguồn nước vốn đã khan hiếm và đe dọa an ninh lương thực. Nếu sử dụng đất đai không có kế hoạch tốt, chế tài tốt, sẽ gia tăng hủy hoại rừng, tổn thất đất hữu cơ (đất mùn), suy thoái đất đai và dẫn đến một tác động tiêu cực bao trùm đối với biến đổi khí hậu”.

 

Kính thưa các Quí lãnh đạo,

 

Ngành Lâm nghiệp đã nhiều năm nay luôn khẳng định một trong những nguyên nhân quan trọng làm diện tích rừng bị suy giảm những năm qua là do trồng và phát triển các cây công nghiệp (cao su, chè, cà phê, hạt tiêu, dâu v.v..). Sắn trồng để sản xuất bio-ethanol rõ ràng là cây công nghiệp, không còn là cây lương thực nữa.

 

Tôi mong nhận được thư trả lời cụ thể phân tích theo từng quan điểm mà tôi đã  nêu (tất cả 7 quan điểm, 7 hệ lụy do chính sách xăng E5 gây ra). Hoặc nếu như phần lớn trong số 76 TT/ST mà tôi nêu ra đều đúng, tôi nghĩ  Bộ Công thương nên điều chỉnh, thay đổi, tất cả vì lợi ích của đất nước. Bộ trưởng là Tổng tư lệnh của ngành xăng dầu, nhưng cần phải đứng trên góc độ lợi ích của cả đất nước, cả dân tộc.

 

Nếu Bộ trưởng Bộ Công thương vẫn yêu thích xăng E5 thì hãy nhập khẩu ethanol từ Mỹ và Brazil về pha chế vào xăng khoáng sử dụng. Nhưng không nên bắt nhiều  triệu người tiêu dùng phải sử dụng xăng E5 gánh chịu lỗ về kinh tế, tội nghiệp cho  người dân (Từ 01/01/2018 trên phạm vi cả nước đã dừng bán xăng khoáng RON92). Xăng RON92 vẫn cần phải được bán bên cạnh xăng E5 không nên xóa quyền lựa chọn của người mua xăng.

 

Chính sách xăng E5, chỉ có hoán đổi 5 lít xăng khoáng RON92 bằng 5 lít ethanol đắt gấp 200% đang gây ra nhiều hệ lụy cho đất nước.

 

Xin trân trọng cám ơn

 

Nguyễn Đức Thắng

Địa chỉ thường trú: xxx điện thoại: 0352344233; email ndthangndt@yahoo.com 

NGẬP ÚNG DO TRỜI, KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ BỘ CHÍNH TRỊ NHẬN KỶ LUẬT
NGẬP ÚNG DO TRỜI, KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ BỘ CHÍNH TRỊ XIN NHẬN KỶ LUẬT
MỸ VÀ NATO THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC CHIẾN UKRAINA
MỸ VÀ NATO THAY ĐỔI QUAN ĐIỂM VỀ CUỘC CHIẾN UKRAINA
CÁC ĐÒN TRỪNG PHẠT VỀ KINH TẾ CỦA MỸ VÀ NATO ĐỐI VỚI NƯỚC NGA
CÁC ĐÒN TRỪNG PHẠT VỀ KINH TẾ CỦA MỸ VÀ NATO ĐỐI VỚI NƯỚC NGA LÀ HẠ ĐẲNG, NGANG BẰNG KHỦNG BỐ
TỔNG THỐNG VOLODYMYR ZELENSKY THỰC SỰ NGÂY THƠ VỀ CHÍNH TRỊ
TỔNG THỐNG VOLODYMYR ZELENSKY THỰC SỰ NGÂY THƠ VỀ CHÍNH TRỊ
UKRAINA TỪNG LÀ CƯỜNG QUỐC THỨ 2 TRONG LIÊN XÔ
VÌ SAO UKRAINA TỪNG LÀ CƯỜNG QUỐC THỨ 2 TRONG LIÊN XÔ, ĐẾN NĂM 2020 LÀ QUỐC GIA NGHÈO NHẤT CHÂU ÂU?